Intranet

Shigeto Yamashiro

Shigeto Yamashiro

Professor Emeritus/Emerita (College)

DVM Kagoshima, MVSC Hokkaid

 syamashi@uoguelph.ca